CSB – CESTNÝ ZASTÁVKOVÝ BETÓNOVÝ PANEL
CSB – CESTNÝ ZASTÁVKOVÝ BETÓNOVÝ PANEL

Systém patentovaných zastávkových panelov je určený k tvorbe bezbariérových autobusových a trolejbusových nástupíšť. Charakteristickým vonkajším znakom týchto panelov je, že svojím začlenením do spevnenej plochy vytvára ako nástupné hranu zastávky, tak spodnú dosku rolovania samotným prepravným prostriedkom.

Tieto panely v kombinácii s nízkopodlažnými autobusmi a trolejbusy zabezpečujú bezbariérový nástup (v súlade s požiadavkami vyhlášky Ministerstva pre miestny rozvoj č. 398/2009 o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb, v platnom znení).

Základné zastávkový panel – panel, ktorý má po oboch stranách kotevné skrutky. Umiestňuje sa medzi nájazdový a výjazdový zastávkový panel zastávkového systému.

Nájazdový zastávkový panel – panel, ktorý má po pravej strane z pohľadu na nástupnej časť zastávkového panelu kotevné skrutky. Umiestňuje na začiatok zostavy cestného nástupišťa.

Výjazdový zastávkový panel – panel, ktorý má po ľavej strane z pohľadu na nástupnej časť zastávkového panelu kotevné skrutky. Umiestňuje na koniec zostavy cestného nástupišťa.

Prechodová doska – týmto názvom sa rozumie prvok, ktorý zabezpečuje prechod z tuhého podložia do pružného typu podložia. Prechodové dosky sa pripájajú na boky zastávkových panelov, ktoré prechádza v netuhé konštrukčné vrstvy vozovky.

Fotogaléria

Farebné varianty

VIBROLIATY ŠTANDARD
Jedná sa o výrobky z betónovej zmesi liaté priamo do foriem. Ich povrch je tak celkom hladký a jemný. Špeciálnou prímesou dodávajú týmto výrobkom nadštandardné kvalitativné vlastnosti.

ŠEDÁ

Technické parametre

CSB – CESTNÝ ZASTÁVKOVÝ BETÓNOVÝ PANEL Skladobný rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
výška šírka dĺžka MJ
základný panel s nástupnou hranou 20 cm 460 2950 2005 3865.8
nájazdový panel s nástupnou hranou 20 cm 460 2950 1938 3999.2
výjazdový panel s nástupnou hranou 20 cm 460 2950 2088 3732.8
základný panel s nástupnou hranou 20 cm s odvodnením 460 2950 2088 3972.9
základný panel s nástupnou hranou 16 cm 420 2950 2005 3829.4
nájazdový panel s nástupnou hranou 16 cm 420 2950 1938 3962.8
výjazdový panel s nástupnou hranou 16 cm 420 2950 2088 3696.4
základný panel s nástupnou hranou 16 cm s odvodnenie 420 2950 2088 3685.9
prechodová doska 1 100 2560 750 515
prechodová doska 2 100 2915 750 289
prechodová doska 3 100 2000 750 312
prechodová doska 4 100 2150 750 335
prechodová doska 5 100 3380 750 515
Tvary výrobku

Spýtajte sa na produkt

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón

Vaša správa

[recaptcha]