CSB – MIKROŠTRBINOVÁ TRUBICA
CSB – MIKROŠTRBINOVÁ TRUBICA

Mikroštrbinové rúry sú určené na odvádzanie dažďovej vody a ropných látok (úkapov) zo spevnených plôch, tzn. odvodnenie bežných dopravných stavieb, odstavných státí, parkovísk, dvorov, benzínových čerpadiel atď. Vďaka relatívne nízkej hmotnosti prvkov je montáž systému možný aj bez zdvíhacích prostriedkov. Prvky sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400. Systém je tvorený štyrmi prvkami: štrbinová rúra dĺžky 1 m bez vnútorného spádu alebo s vnútorným spádom vrátane liatinovej mreže, kalového koša, prechodovej dosky a vpusťovej šachty s čistiacim kusom vrátane liatinovej mreže a záslepky.

Fotogaléria

Farebné varianty

VIBROLIATY ŠTANDARD
Jedná sa o výrobky z betónovej zmesi liaté priamo do foriem. Ich povrch je tak celkom hladký a jemný. Špeciálnou prímesou dodávajú týmto výrobkom nadštandardné kvalitativné vlastnosti.

ŠEDÁ

Technické parametre

CSB – MIKROŠTRBINOVÁ RÚRA OznačenIE SkladObné rozmEry [mm] Hmotnosť [kg]
výška šíRka dĺžka MJ
MŠT s prerušovanou štrbinou M-G 260 220 1000 113
MŠT s prerušovanou štrbinou, spád dna 0,5% M-T 260 220 1000 103
MŠT s prerušovanou štrbinou, rohová pravá M-roh 260 400 400 67
čistiaci kus základný C0 M-C0 260 220 1000 100
čistiaci kus vrcholový CS M-CS 260 220 1000 116
vpusťový komplet základný V0 M-V0 260 220 1000 93
vpusťový komplet úžlabový VU M-VU 260 220 1000 89
záslepka pero M-ZU 260 220 120 15
záslepka drážka M-ZZ 260 220 120 11

 

Tvary výrobku

Spýtajte sa na produkt

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón

Vaša správa

[recaptcha]