CSB – MIKROŠTRBINOVÝ ŽĽAB
CSB – MIKROŠTRBINOVÝ ŽĽAB

Mikroštrbinový žľab je určený na odvádzanie dažďovej vody a ropných látok (odkvapov) zo spevnených plôch, tzn. odvodnenie bežných dopravných stavieb, odstavných státí, parkovísk, dvorov, benzínových čerpadiel atď. Vďaka relatívne nízkej hmotnosti prvkov je montáž systému možný aj bez zdvíhacích prostriedkov. Prvky sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400. Systém je tvorený štyrmi prvkami: štrbinový žľab dĺžky 1 m bez vnútorného spádu alebo s vnútorným spádom kompletnou vpusťový kus vrátane liatinovej mreže, kalového koša, prechodovej dosky a vpusťovej šachty, čistiaci kus vrátane liatinovej mreže záslepka

Fotogaléria

Farebné varianty

VIBROLIATY ŠTANDARD
Jedná sa o výrobky z betónovej zmesi liaté priamo do foriem. Ich povrch je tak celkom hladký a jemný. Špeciálnou prímesou dodávajú týmto výrobkom nadštandardné kvalitativné vlastnosti.

ŠEDÁ

Technické parametre

CSB – MIKROŠTRBINOVÝ ŽĽAB označenie Skladobé rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
výška šírka dĺžka MJ
MST s prerušovanou štrbinou MG 260 220 1000 113
MST s prerušovanou štrbinou, spád dna 0,5% MT 260 220 1000 103
MST s prerušovanou štrbinou, rohová pravá M-roh 260 400 400 67
čistiaci kus základné C0 M-C0 260 220 1000 100
čistiaci kus vrcholový SK M-SK 260 220 1000 116
vpusťový komplet základnej V0 M-V0 260 220 1000 93
vpusťový komplet úžľabia VU M-JV 260 220 1000 89
záslepka pero M-ZU 260 220 120 15
záslepka drážka M-ZZ 260 220 120 11
Tvary výrobku

Spýtajte sa na produkt

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón

Vaša správa

[recaptcha]