CSB – ŠTRBINOVÝ ŽĽAB I
CSB – ŠTRBINOVÝ ŽĽAB I

Svojim prietočným profilom sa radií medzi prvky mikroštrbinových žľabov a štrbinových žľabov profilu I. Štrbinové žľaby s tlamovým profilom sú predurčené predovšetkým pre odvodnenie tunelových stavieb. Sú vyrábané iba v nespádovej variante a pri vyšších prietokoch sa u žľabov prejavuje samočistiaci efekt. Prvky profilu T sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400 a nie sú určené na priečnym koľajničkám.

Fotogaléria

Farebné varianty

VIBROLIATY ŠTANDARD
Jedná sa o výrobky z betónovej zmesi liaté priamo do foriem. Ich povrch je tak celkom hladký a jemný. Špeciálnou prímesou dodávajú týmto výrobkom nadštandardné kvalitativné vlastnosti.

ŠEDÁ

Technické parametre

CSB – štrbinový ŽĽAB I označenie Skladobné rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
výška šírka dĺžka MJ
ŠT s priebežnou štrbinou I-0 500 450 4000 1496
ŠT s priebežnou štrbinou, spád dna 0,5% I-0-G 500 450 4000 1688
ŠT s prerušovanou štrbinou I-1 500 450 4000 1510
ŠT s prerušovanou štrbinou, spád dna 0,5% I-1-G 500 450 4000 1702
vpusťový komplet I-V0 500 450 1000 347
čistiaci kus I-JV 500 450 1000 338
ŠT s priebežnou štrbinou a obrubníkom 7 cm I-2 500 450 4000 1584
ŠT s priebežnou štrbinou a obrubníkom 7 cm, spád dna 0,5% I-2-G 500 450 4000 1752
vpusťový komplet s obrubníkom 7 cm I-2-V0 500 450 1000 295
čistiaci kus s obrubníkom 7 cm I-2-C0 500 450 1000 347
ŠT s priebežnou štrbinou a obrubníkom 12 cm I-3 500 450 4000 1704
ŠT s priebežnou štrbinou a obrubníkom 12 cm, spád dna 0,5% I-3-G 500 450 4000 1877
vpusťový komplet s obrubníkom 12 cm I-3-V0 500 450 1000 373
čistiaci kus s obrubníkom 12 cm I-3-C0 500 450 1000 420
ŠT s priebežnou štrbinou a obrubníkom 15 cm I-4 500 450 4000 1710
ŠT s priebežnou štrbinou a obrubníkom 15 cm, spád dna 0,5% I-4-G 500 450 4000 1898
vpusťový komplet s obrubníkom 15 cm I-4-V0 500 450 1000 385
čistiaci kus s obrubníkom 15 cm I-4-C0 500 450 1000 432
ŠT s prekrytou štrbinou a obrubníkom 12 cm I-5 500 450 4000 1681
ŠT s prekrytou štrbinou a obrubníkom 12 cm, spád dna 0,5% I-5-G 500 450 4000 1849
vpusťový komplet s prekrytou štrbinou a obrubníkom 12 cm I-5-V0 500 450 1000 378
čistiaci kus s prekrytou štrbinou a obrubníkom 12 cm I-5-C0 500 450 1000 425
ŠT s prekrytou štrbinou a obrubníkom 15 cm I-6 650 450 4000 1738
ŠT s prekrytou štrbinou a obrubníkom 15 cm, spád dna 0,5% I-6-G 650 450 4000 1877
vpusťový komplet s prekrytou štrbinou a obrubníkom 15 cm I-6-V0 650 450 1000 383
čistiaci kus s prekrytou štrbinou a obrubníkom 15 cm I-6-C0 650 450 1000 430
záslepka I-ZU 500 450 120 76
Tvary výrobku