CSB – ŠTRBINOVÝ ŽĽAB II
CSB – ŠTRBINOVÝ ŽĽAB II

Svojim prietočným profilom sa radií medzi prvky mikroštrbinových žľabov a štrbinových žľabov profilu I. Štrbinové žľaby s tlamovým profilom sú predurčené predovšetkým pre odvodnenie tunelových stavieb. Sú vyrábané iba v nespádovej variante a pri vyšších prietokoch sa u žľabov prejavuje samočistiaci efekt. Prvky profilu T sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400 a nie sú určené na priečnym koľajničkám.

Fotogaléria

Farebné varianty

VIBROLIATY ŠTANDARD
Jedná sa o výrobky z betónovej zmesi liaté priamo do foriem. Ich povrch je tak celkom hladký a jemný. Špeciálnou prímesou dodávajú týmto výrobkom nadštandardné kvalitativné vlastnosti.

ŠEDÁ

Technické parametre

CSB – štrbinový ŽĽAB II označenie Skladobné rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
výška šírka dĺžka MJ
ŠT s priebežnou štrbinou II-0 500 520 4000 1673
ŠT s prerušovanou štrbinou II-1 500 520 4000 1700
vpusťový komplet II-VO 500 520 1000 347
čistiaci kus II-CO 500 520 1000 377
záslepka II-ZU 500 520 120 84

 

Tvary výrobku