CSB – ŠTRBINOVÝ ŽĽAB III
CSB – ŠTRBINOVÝ ŽĽAB III

Štrbinové žľaby sú určené na odvádzanie dažďovej vody a ropných látok (úkapov) zo spevnených plôch, tzn. odvodnenie najnáročnejších dopravných stavieb, diaľnic, ciest I. triedy, tunelov, letísk, odstavných státí, parkovísk atď. Prvky profilu III nachádzajú uplatnenie v oblastiach s extrémnym hydrologickým potenciálom. Sú vyrábané iba v nespádové variante. Profil III-0 (s priebežnou štrbinou) je dimenzovaný iba pre triedu dopravného zaťaženia D400 a nie je určený na priečnym koľajničkám. Štrbinové rúry profilu III-1 (s prerušovanou štrbinou) sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400, E600 a F900. Prerušovaná nátoková štrbina zaručuje stabilitu prvku i pri priečnom pojezdu.Systém je tvorený štyrmi základnými prvkami: • štrbinová rúra s priebežnou štrbinou dĺžky 4 m bez vnútorného spádu • kompletné vpusťový kus vrátane plastového poklopu (liatinové mreže), kalového koše a rektifikačného kónusu • čistiaci kus vrátane plastového poklopu (liatinové mreže) • záslepka

Fotogaléria

Farebné varianty

VIBROLIATY ŠTANDARD
Jedná sa o výrobky z betónovej zmesi liaté priamo do foriem. Ich povrch je tak celkom hladký a jemný. Špeciálnou prímesou dodávajú týmto výrobkom nadštandardné kvalitativné vlastnosti.

ŠEDÁ

Technické parametre

CSB – štrbinový žľab III označenie Skladobné rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
výška šírka dĺžka MJ
ŠT s priebežnou štrbinou III-0 600 520 4000 1869
ŠT s prerušovanou štrbinou III-1 600 520 4000 1897
vpusťový komplet III-V0 600 520 1000 396
čistiaci kus III-C0 600 520 1000 426
záslepka III-ZU 600 520 120 102
Tvary výrobku