CSB – ŠTRBINOVÝ ŽĽAB IV
CSB – ŠTRBINOVÝ ŽĽAB IV

Štrbinové žľaby sú určené na odvádzanie dažďovej vody a ropných látok (úkapov) zo spevnených plôch, tzn. odvodnenie najnáročnejších dopravných stavieb, diaľnic, ciest I. triedy, tunelov, letísk, odstavných státí, parkovísk atď. Prvok je vhodný do miest s veľkým výskytom zrážok s podmienkou čo najrýchlejšieho zvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch.Najväčšieho využitie majú žľaby profilu IV na letiskových plochách. Systém líniového odvodnenia profilu IV je vyrábaný v nespádové variante aj v prevedení s vnútorným spádom 0,5%. Prvky profilu IV-1 (s prerušovanou štrbinou) sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400, E600 a F900. Prerušovaná nátoková štrbina zaručuje stabilitu prvku i pri priečnom pojezdu. Systém je tvorený štyrmi základnými prvkami: • štrbinová rúra s prerušovanou štrbinou dĺžky 4 m bez vnútorného spádu alebo s vnútorným spádom • kompletné vpusťový kus vrátane plastového poklopu (liatinové mreže), kalového koša a rektifikačného kónusu. Prvky profilu IV-0 (s priebežnou štrbinou) sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400 a nie sú určené na priečnym koľajničkám. • čistiaci kus vrátane plastového poklopu (liatinové mreže) • záslepka

Fotogaléria

Farebné varianty

VIBROLIATY ŠTANDARD
Jedná sa o výrobky z betónovej zmesi liaté priamo do foriem. Ich povrch je tak celkom hladký a jemný. Špeciálnou prímesou dodávajú týmto výrobkom nadštandardné kvalitativné vlastnosti.

ŠEDÁ

Technické parametre

CSB – štrbinový žľab IV označenie Skladobné rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
výška šírka dĺžka MJ
ŠT s priebežnou štrbinou IV-0 700 540 4000 2632
ŠT s priebežnou štrbinou, spád dna 0,5% IV-0-G 700 540 4000 2993
ŠT s prerušovanou štrbinou IV-1 700 540 4000 2650
ŠT s prerušovanou štrbinou, spád dna 0,5% IV-1-G 700 540 4000 3011
vpusťový komplet IV-V0 700 540 1000 688
čistiaci kus IV-C0 700 540 1000 713
záslepka IV-ZU 700 540 100 85
Tvary výrobku