CSB – ŠTRBINOVÝ ŽĽAB T
CSB – ŠTRBINOVÝ ŽĽAB T

Svojim prietočným profilom sa radií medzi prvky mikroštrbinových žľabov a štrbinovýchžľabov profilu I. Štrbinovéžľabov s tlamovým profilom sú predurčené predovšetkým pre odvodnenie tunelových stavieb. Sú vyrábané iba v nespádové variante a pri vyšších prietokoch sa u žľabov prejavuje samočistiaci efekt. Prvky profilu T sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400 a nie sú určené na priečnym koľajničkám.

Fotogaléria

Farebné varianty

VIBROLIATY ŠTANDARD
Jedná sa o výrobky z betónovej zmesi liaté priamo do foriem. Ich povrch je tak celkom hladký a jemný. Špeciálnou prímesou dodávajú týmto výrobkom nadštandardné kvalitativné vlastnosti.

ŠEDÁ

Technické parametre

CSB – štrbinový žľab T označenie Skladobné rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
výška šírka dĺžka MJ
ŠT s priebežnou štrbinou T-0 310 400 4000 945
ŠT s prerušovanou štrbinou T-1 310 400 4000 995
vpusťový komplet T-V0 310 400 1000 233
čistiaci kus T-C0 310 400 1000 232
ŠT s priebežnou štrbinou a obrubníkom 12 cm T-3 310 400 4000 1061
vpusťový komplet s obrubníkom 12 cm T-3-V0 310 400 1000 266
čistiaci kus s obrubníkom 12 cm T-3-C0 310 400 1000 264
záslepka T-ZU 310 400 120 39
Tvary výrobku