CSB – ŠTRBINOVÝ ŽĽAB VI
CSB – ŠTRBINOVÝ ŽĽAB VI

Štrbinové žľaby sú určené na odvádzanie dažďovej vody a ropných látok (úkapov) zo spevnených plôch, tzn. odvodnenie najnáročnejších dopravných stavieb, diaľnic, ciest I. triedy, tunelov, letísk, odstavných státí, parkovísk atď. Profil VI je vôbec nejkapacitnějším profilom zo všetkých vyrábaných typov štrbinových žľabov. Žľaby profilu VI nachádzajú uplatnenie v oblastiach s extrémnym hydrologickým potenciálom – predovšetkým na letiskových spevnených plochách. Sú vyrábané iba v nespádové variante a sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400 a F900. Systém je tvorený štyrmi základnými prvkami: • štrbinová rúra s prerušovanou štrbinou dĺžky 4 m bez vnútorného spádu • kompletné vpusťový kus vrátane liatinové mreže, kalového koše a rektifikačného kónusu • čistiaci kus vrátane liatinové mreže • záslepka

Fotogaléria

Farebné varianty

VIBROLIATY ŠTANDARD
Jedná sa o výrobky z betónovej zmesi liaté priamo do foriem. Ich povrch je tak celkom hladký a jemný. Špeciálnou prímesou dodávajú týmto výrobkom nadštandardné kvalitativné vlastnosti.

ŠEDÁ

Technické parametre

CSB – štrbinový žľab VI označenie Skladobné rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
výška šírka dĺžka MJ
ŠT s prerušovanou štrbinou VI-1 880 680 4000 3600
vpusťový komplet VI-V0 880 680 2000 1526
čistiaci kus VI-C0 880 680 1000 821
záslepka VI-ZU 880 680 120 154
Tvary výrobku