CSB – ŠTRBINOVÝ ŽĽAB V
CSB – ŠTRBINOVÝ ŽĽAB V

Prvok líniového odvodnenia kapacitne zhodný so štrbinovými žľaby profilu I. Odlišnosťou tohto profilu je excentricky VYOSENÁ nátoková štrbina. Vyosenie nám zaručuje dostatok miesta na aplikáciu vodiaceho prúžku značiaceho kraj jazdného pruhu na povrchu štrbinového žľabu. Štrbinové rúry sú určené na odvádzanie dažďovej vody najmä zo spevnených plôch tunelov a jeho priľahlého okolia. Prvky profilu V-1 sú vyrábané s prerušovanou štrbinou. Prvky sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400 a sú určené na priečnym prejazdom. Prvky profilu V-0 sú vyrábané s priebežnou štrbinou a sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400. Nie sú určené na priečnemu pojazdu. Systém je tvorený niekoľkými základnými prvkami: • základný prvok dĺžky 4 m bez vnútorného spádu alebo s vnútorným spádom • kompletné vpusťový kus vrátane plastového poklopu (liatinové mreže), kalového koše a rektifikačného kónusu • čistiaci kus vrátane plastového poklopu (liatinové mreže) • bezpečnostné protipožiarne uzávera (sifónový kus) • záslepka

Fotogaléria

Farebné varianty

VIBROLIATY ŠTANDARD
Jedná sa o výrobky z betónovej zmesi liaté priamo do foriem. Ich povrch je tak celkom hladký a jemný. Špeciálnou prímesou dodávajú týmto výrobkom nadštandardné kvalitativné vlastnosti.

ŠEDÁ

Technické parametre

CSB – štrbinový žľab V označenie Skladobné rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
výška šírka dĺžka MJ
ŠT s priebežnou asymetrickou štrbinou V-0 520 460 4000 1660
vpusťový komplet V-V0 520 460 1000 408
čistiaci kus V-C0 520 460 1000 345
ŠT s priebežnou asymetrickou štrbinou a obrubníkom 15 cm V-4 670 460 4000 1849
vpusťový komplet s obrubníkom 15 cm V-4-V0 670 460 1000 428
čistiaci kus s obrubníkom 15 cm V-4-C0 670 460 1000 365
záslepka V-ZU 520 460 120 77
záslepka V-4-ZU 670 460 120 82
Tvary výrobku