povrch vibroliaty STANDARD farba ŠEDÁ

CSB - šTRBINOVú TROUBA III

Štrbinové rúry sú určené na odvádzanie dažďovej vody a ropných látok (úkapov) zo spevnených plôch, tzn. odvodnenie najnáročnejších dopravných stavieb, diaľnic, ciest I. triedy, tunelov, letísk, odstavných státí, parkovísk atď. Prvky profilu III nachádzajú uplatnenie v oblastiach s extrémnym hydrologickým potenciálom. Sú vyrábané iba v nespádové variante. Profil III-0 (s priebežnou štrbinou) je dimenzovaný iba pre triedu dopravného zaťaženia D400 a nie je určený na priečnym koľajničkám. Štrbinové rúry profilu III-1 (s prerušovanou štrbinou) sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400, E600 a F900. Prerušovaná nátoková štrbina zaručuje stabilitu prvku aj pri priečnom pojazdu. Systém je tvorený štyrmi základnými prvkami:

  • štrbinová rúra s priebežnou štrbinou dĺžky 4 m bez vnútorného spádu,
  • kompletná vpusťový kus vrátane plastového poklopu (liatinové mreže), kalového koše a rektifikačného kónusu,
  • čistiace kus vrátane plastového poklopu (liatinové mreže),
  • záslepka.

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA IIIOznačenieSkladové rozmery [mm]Hmotnosť [kg]
výškašírkadĺžkaMJ
ŠT s priebežnou štrbinouIII-060052040001869
ŠT s prerušovanou štrbinouIII-160052040001897
vpusťový kompletIII-V06005201000396
čistiaci kusIII-C06005201000426
záslepkaIII-ZU600520120102

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry