Obrubníky a odvodnenie

Využite naše ideálne riešenia a rozdeľte napríklad trávnikové plochy od záhonov.