Vegetačné systémy

Zpevnite vaše príjazdové cesty a chodníky, či stabilizujte svahy.