V zimných mesiacoch je dobré myslieť na údržbu betónovej dlažby hlavne z bezpečnostných dôvodov. Mínusové teploty či sneh vytvárajú na pochôdznych plochách často doslova klzisko. Ako šetrne odstrániť sneh a ľad z dlažby a ako dlažbu chrániť?
Posypová soľ betónovej dlažbe neublíži
Pri námrazách sa nebojte použiť bežne dostupnú posypovú soľ. Voči posypovým soliam a chemickým rozmrazovacím látkam je dlažba odolná vďaka technológií výroby betónu. Preto sa nemusíte báť ich použiť.
V prípade, že sa na dlažbe nachádza väčšia vrstva snehu, je možné ho mechanicky odstrániť. Pozor – dlažba s ochranou CLEAN PROTECT PLUS, teda s technológiou ochrany proti znečisteniu, je na povrchu ošetrená špeciálnou vrstvou, ktorú môžete kedykoľvek poškodiť oceľovými hrabľami, či lopatami. Na odhadzovanie snehu je vhodné používať umelohmotný odhŕňač. Rovnakým pravidlom by ste sa mali riadiť, ak ste vašu dlažbu po položení naimpregnovali.


Zima v záhrade_02


Menšie vrstvy snehu dlažbe nevadia a vďaka pórovitosti povrchu dlažba nekĺže. Špeciálna povrchová úprava ANTIKO RELIÉF naviac disponuje reliéfnou zdrsnenou pochôdznou plochou dlažby, vďaka ktorej sa dlažba nestáva klzkým povrchom
Už pri pokládke dlažby je nutné myslieť na zmeny v podloží v dôsledku nízkych teplôt. Nekvalitne zhutneným podložím sa môže dlažba nadvihnúť či prepadnúť. O samotnú dlažbu nemusíte mať strach, všetky betónové, aj zámkové dlažby CS-BETON sú mrazuvzdorné a svoje vlastnosti si udrží aj v extrémne nízkych teplotách.
V prípade, že sú betónové výrobky vystavené vode a vlhku spoločne so striedavým pôsobením mrazu a rozmrazovania (s rozmrazovacími prostriedkami, alebo bez nich), musia byť schopné odolávať týmto vplyvom prostredia v požadovanom stupni. Všetky produkty sú vyrábané metódou vibroliateho betónu a spĺňajú požiadavky pre najvyššiu triedu odolnosti XF4 a dokonca ju niekoľkokrát prevyšujú. Preto je možné bez obáv naše výrobky použiť aj v miestach, kde sú na ne kladené vysoké nároky v oblasti odolnosti na rozmrazovacie látky – ako vozovky a spevnené plochy vystavené posypovým soliam a ostatným rozmrazujúcim látkam.
Výrobky nedegradujú a nestrácajú svoje vlastnosti ani funkčnosť. Overovanie týchto charakteristických kvalitatívnych vlastností musí prebiehať v pravidelných intervaloch v nezávislých akreditovaných skúšobných laboratóriách. Nad rámec tejto povinnej frekvencie testovania, sústavne skúšame naše výrobky vo vlastnom akreditovanom laboratóriu, čo umožňuje trvale udržiavať výrobky v takých kvalitatívnych parametroch, ktoré výrazne prevyšujú tie požadované. Takmer všetky výrobky vibrolisovanej rady výrobnej technológie spĺňajú požiadavky na odolnosť proti chemickým rozmrazovacím látkam ako pre prostredie XF4.


Zima v záhrade_03