povrch vibroliaty STANDARD farba ŠEDÁ

CSB - MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA

Mikroštěrbinové rúry sú určené na odvádzanie dažďovej vody a ropných látok (úkapov) zo spevnených plôch. Ich pomocou môžeme odvodňovať bežné dopravné stavby, odstavná státie, parkoviská, dvory atď. Vďaka relatívne nízkej hmotnosti prvkov je montáž systému možno aj bez zdvíhacích prostriedkov. Prvky sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400. Systém je tvorený štyrmi prvkami:

  • štrbinová rúra dĺžky 1 m bez vnútorného spádu alebo s vnútorným spádom,
  • kompletná vpusťový kus vrátane liatinové mreže, kalového koše, prechodové dosky a vpusťové šachty,
  • čistiace kus vrátane liatinové mreže,
  • záslepka.

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBAOznačenieSkladové rozmery [mm]Hmotnosť [kg]
výškašírkadĺžkaMJ
MŠT s prerušovanou štrbinou, spád dna 0,5%M-G2602201000113
MŠT s prerušovanou štrbinouM-T2602201000103
MŠT s prerušovanou štrbinou, rohový pravýM-roh26040040067
čistiaci kus základný C0M-C02602201000100
čistiaci kus vrcholový CSM-CS2602201000116
vpusťový komplet základný V0M-V0260220100093
vpusťový komplet úžľabí VUM-VU260220100089
záslepka peroM-ZU26022012015
záslepka drážkaM-ZZ26022012011

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry