povrch HLADKÝ farba ŠEDÁ

CSB - VEGETAČNÉ TVÁRNICE 20

Vegetačné tvárnice umožňuje riešiť spevnenie plôch aj pre veľké zaťaženie (až D400 kN), s možnosťou zatrávnenia pri podiele zelene vo výške 23,5% celkovej spevnenej plochy. Sú vhodné pre stabilizáciu svahov a spevnenie korýt potokov a riek. Výrobná technológia spĺňa požiadavky na odolnosť proti chemickým rozmrazovacím látkam ako pre prostredie XF4. V prípade priepustného podložia je zaistený odvod dažďových vôd bez nutnosti samostatného kanalizačného systému.

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - VEGETAČNÉ TVÁRNICE 20 Skladové rozmery [mm] Počet [ks] Hmotnosť [kg]
  výška šírka dĺžka MJ na palete MJ na vrstve vrstiev na palete kusov na vrstve výrobkov vr. palety
základný kameň 200 600 800 8 2 4 2 1345

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry