povrch vibroliaty STANDARD farba ŠEDÁ

CSB - CESTNÝ ZASTÁVKOVÝ BETÓNOVÝ PANEL

Systém patentovaných zastávkových panelov je určený k tvorbe bezbariérových autobusových a trolejbusových nástupíšť. Charakteristickým vonkajším znakom týchto panelov je, že svojím začlenením do spevnenej plochy vytvára ako nástupnú hranu zastávky, tak spodnú dosku rolovania samotným prepravným prostriedkom.

Tieto panely v kombinácii s nízkopodlažnými autobusmi a trolejbusmi zabezpečujú bezbariérový nástup (v súlade s podmienkami o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové ​​užívanie stavieb).

Základný zastávkový panel - panel, ktorý má po oboch stranách kotevné skrutky. Umiestňuje sa medzi nájazdový a výjazdový zastávkový panel zastávkového systému.

Nájazdový zastávkový panel - panel, ktorý má po pravej strane z pohľadu na nástupnej časti zastávkového panelu kotevné skrutky. Umiestňuje sa na začiatok zostavy cestného nástupišťa.

Výjazdový zastávkový panel - panel, ktorý má po ľavej strane z pohľadu na nástupnej časti zastávkového panelu kotevné skrutky. Umiestňuje sa na koniec zostavy cestného nástupišťa.

Prechodová doska - týmto názvom sa rozumie prvok, ktorý zaisťuje prechod z tuhého podložia do pružného typu podložia. Prechodové dosky sa pripájajú na boky zastávkových panelov, ktoré prechádzajú v netuhé konštrukčné vrstvy vozovky.

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - CESTNÝ ZASTÁVKOVÝ BETONOVÝ PANEL Skladové rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
  výška šírka dĺžka MJ
základný panel s nástupnou hranou 20 cm 460 2950 2005 3865.8
nájazdový panel s nástupnou hranou 20 cm 460 2950 1938 3999.2
výjezdový panel s nástupnou hranou 20 cm 460 2950 2088 3732.8
základný panel s nástupnou hranou 20 cm s odvodnením 460 2950 2088 3972.9
základný panel s nástupnou hranou 16 cm 420 2950 2005 3829.4
nájazdový panel s nástupnou hranou 16 cm 420 2950 1938 3962.8
výjezdový panel s nástupnou hranou 16 cm 420 2950 2088 3696.4
základný panel s nástupnou hranou 16 cm s odvodnenie 420 2950 2088 3685.9
prechodová doska 1 100 2560 750 515
prechodová doska 2 100 2915 750 289
prechodová doska 3 100 2000 750 312
prechodová doska 4 100 2150 750 335
prechodová doska 5 100 3380 750 515
tmel polyuretanový 40 ShA 310ml (MASTERsil) - - - 0.01
tesniace lano 8 mm - - - 0.01
tesniace lano 15 mm - - - 0.01

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

Ďalšie produkty z kategórie

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry