povrch vibroliaty STANDARD farba ŠEDÁ

CSB - MIKROŠTRBINOVÝ ŽĽAB

Mikroštrbinové žľaby sú určené na odvádzanie dažďovej vody a ropných látok zo spevnených plôch. Ich pomocou môžeme odvodňovať bežné dopravné stavby, odstavné státia, parkoviská, dvory atď. Vďaka relatívne nízkej hmotnosti prvkov je montáž systému možná aj bez zdvíhacích prostriedkov. Prvky sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400. Systém je tvorený štyrmi prvkami:

  • štrbinový žľab dĺžky 1 m bez vnútorného spádu alebo s vnútorným spádom,
  • kompletný vpusťový kus vrátane liatinovej mreže, kalového koša, prechodovej dosky a vpusťovej šachty,
  • čistiaci kus vrátane liatinovej mreže,
  • záslepka.

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - MIKROŠTRBINOVÝ ŽĽAB Označenie Skladové rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
    výška šírka dĺžka MJ
MŠT s prerušovanou štrbinou, spád dna 0,5% M-G 260 220 1000 113
MŠT s prerušovanou štrbinou M-T 260 220 1000 103
MŠT s prerušovanou štrbinou, rohový pravý M-roh 260 400 400 67
čistiaci kus základný C0 M-C0 260 220 1000 100
čistiaci kus vrcholový CS M-CS 260 220 1000 116
vpusťový komplet základný V0 M-V0 260 220 1000 93
vpusťový komplet úžľabí VU M-VU 260 220 1000 89
záslepka pero M-ZU 260 220 120 15
záslepka drážka M-ZZ 260 220 120 11

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry