povrch vibroliaty STANDARD farba ŠEDÁ

CSB - ŠTRBINOVÝ ŽĽAB II

Štrbinové žľaby sú určené na odvádzanie dažďovej vody a ropných látok zo spevnených plôch, tzn. odvodnenie najnáročnejších dopravných stavieb, diaľnic, ciest I. triedy, tunelov, letísk, odstavných státí, parkovísk atď. Štrbinové žľaby profilu II sú vhodné do miest s veľkým výskytom zrážok s podmienkou čo najnižšieho založenia. Sú vyrábané iba v nespádovej variante. Prvky profilu II-1 (s prerušovanou štrbinou) sú dimenzované na triedy dopravného zaťaženia D400, E600 a F900. Prerušovaná nátoková štrbina zaručuje stabilitu prvku aj pri priečnom pojazde. Prvky profilu aj s priebežnou štrbinou nie sú určené k priečnym pojazdom. Systém je tvorený štyrmi základnými prvkami:

  • štrbinový žľab s prerušovanou štrbinou dĺžky 4 m bez vnútorného spádu,
  • kompletný vpusťový kus vrátane plastového poklopu (liatinovej mreže), kalového koša a rektifikačného kónusu,
  • čistiaci kus vrátane plastového poklopu (liatinovej mreže),
  • záslepka.

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - ŠTRBINOVÝ ŽĽAB II Označenie Skladové rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
    výška šírka dĺžka MJ
ŠŽ s priebežnou štrbinou II-0 500 520 4000 1673
ŠŽ s prerušovanou štrbinou II-1 500 520 4000 1700
vpusťový komplet II-V0 500 520 1000 347
čistiaci kus II-C0 500 520 1000 377
záslepka II-ZU 500 520 120 84

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry