povrch HLADKÝ farba ŠEDÁ

CSB - ŽLABOVKA

Univerzálne priekopové žlabovky sú vyrobené z vysokopevnostného betónu metódou Vibrolisovania alebo Vibroliatia. Využitím tohto špeciálneho betónu je dosiahnutá vysoká odolnosť výrobku proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom, pevnosť v tlaku aj vysoká estetická kvalita. Výrobky sa kladú na zraz a špára sa vypĺňa vysokopevnostnou cementovou maltou. Podložie pre kladenie výrobkov je buď hutnený štrkopiesok alebo obyčajný betón.

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - ŽLABOVKA Skladové rozmery [mm] Počet [ks] Hmotnosť [kg]
  výška šírka dĺžka MJ na palete MJ na vrstve kusov do bežného metru MJ výrobkov vr. palety
žľabovka 20 100 200 250 132 44 4 8.9 1200
žľabovka 60 140 570 330 32 16 3 37.6 1229
žľabovka 75 155 750 330 24 8 3 48.2 1182
žľabovka rovné hrany 140 600 250 36 12 4 35.11 1289
žľabovka svahová 302 600 500 1 - 2 94 119

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry