povrch vibroliaty STANDARD farba ŠEDÁ

CSB - ZVODIDLO 100 JEDNOSTRANNÉ

Tieto prvky predstavujú stály, moderný a vysoko účinný prostriedok korekcie dráhy cestných vozidiel a ich možného preniknutia do protismerných jazdných pruhov, alebo opustenie cestného telesa. Cestný záchytný systém z betónových zvodidiel je tvorený jednotlivými železobetónovými prvkami - prefabrikátmi, ktoré sú medzi sebou kĺbovo spojené do staticky únosnej reťaze s možnosťou výrazného využitia trecej-šmykovej sily v uložení prvku. Tento kĺbový spoj je patentovo chránený. Táto sila umožňuje zníženie miery preťaženia v havarujúcom vozidle. Zvodidlá možno inštalovať ako trvalé alebo dočasné. Zvodidlá sú konštruované ako zvodidlá poddajné, ktoré sa pri náraze vozidla deformujú, a to trvalo.

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - ZVODIDLO 100 JEDNOSTRANNÉ Skladové rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
  výška šírka dĺžka MJ
základný 1000 549 4000 2920
skrátené - doplnok 1000 549 2000 1457
koncové ľavé 1000 549 4000 2343
koncové pravé 1000 549 4000 2343
prechodové ľavé (betón/ocel) 1000 549 4000 2885
prechodové pravé (betón/ocel) 1000 549 4000 2885
prechodové ľavé (výškové na 1,2 m) 1000 549 4000 3143
prechodové pravé (výškové na 1,2 m) 1000 549 4000 3143
prechodové ľavé (výškové na 0,8 m) 1000 549 4000 2716
prechodové pravé (výškové na 0,8 m) 1000 549 4000 2716

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry