povrch HLADKÝ farba ŠEDÁ

CSB - MUROVACIE TVÁRNICE

Štandardná dutinová tvárnica je vyrobená z prostého vibrolisovaného betónu a je určená pre murovanie nosných a obvodových stien všetkého druhu. Muruje sa na cementovú maltu. Systém murovacích tvárnic je opatrený aj kusmi na polenie a štvrtenie a tak isto je doplnený o tvárnice s armovacími otvormi. Murovacie prefabrikáty sa pri murovaní ukladajú na zraz vedľa seba otvormi zvisle dole tak, aby otvory v tvárniciach boli nasmerované kolmo na tepelný tok a prebiehali v smere kolmom na ložnú škáru. Prvky je možné vďaka plnému dnu zaliať betónom v miestach, kde je to vyžadované. Hladký povrch umožňuje ľahkú manipuláciu s týmto typom tvárnice.

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - MUROVACIE TVÁRNICE Skladové rozmery [mm] Počet [ks] Hmotnosť [kg]
  výška šírka dĺžka MJ na palete MJ na vrstve kusov do bežného metra MJ výrobkov vr. palety
tvárnica základná 190 200 500 60 12 - 21.1833 1296

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry