povrch vibroliaty STANDARD farba ŠEDÁ

CSB - ŠTRBINOVÝ ŽĽAB VI

Štrbinové žľaby sú určené na odvádzanie dažďovej vody a ropných látok zo spevnených plôch, tzn. odvodnenie najnáročnejších dopravných stavieb, diaľnic, ciest I. triedy, tunelov, letísk, odstavných státí, parkovísk atď. Profil VI je vôbec najkapacitnějším profilom zo všetkých vyrábaných typov štrbinových žľabov. Žľaby profilu VI nachádzajú uplatnenie v oblastiach s extrémnym hydrologickým potenciálom - predovšetkým na letiskových spevnených plochách. Sú vyrábané iba v nespádovej variante a sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400 a F900. Systém je tvorený štyrmi základnými prvkami:

  • štrbinový žľab s prerušovanou štrbinou dĺžky 4 m bez vnútorného spádu,
  • kompletný vpusťový kus vrátane liatinovej mreže, kalového koša a rektifikačného kónusu,
  • čistiace kus vrátane liatinovej mreže,
  • záslepka.

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - ŠTRBINOVÝ ŽĽAB VI Označenie Skladové rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
    výška šírka dĺžka MJ
ŠŽ s prerušovanou štrbinou VI-1 880 680 4000 3600
vpusťový komplet VI-V0 880 680 2000 1526
čistiaci kus VI-C0 880 680 1000 821
záslepka VI-ZU 880 680 120 154

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry