povrch vibroliaty STANDARD farba ŠEDÁ

CSB - šTRBINOVé RÚRA - PRECHODOVý PROFIL

V prípadoch, kedy je nutné z projekčných, prevádzkových alebo dispozičných požiadaviek skracovať alebo dokonca eliminovať prípojky a radov dažďovej kanalizácie, je možné namiesto línia podzemné stokovej siete použiť líniové odvodnenie. V týchto prípadoch vzniká enormné požiadavka na kapacitu štrbinového žľabu. Aby bolo možné vyhovieť požiadavkám na prietok žľabom, a napriek tomu voliť ekonomickú variantu riešenia, boli vyvinuté inovatívne prechody medzi jednotlivými profilmi (a teda i prietočným plochami). Navrhnutý žľab je rozfázovanie do úsekov podľa požadovanej kapacity prietoku a pre každý úsek je zvolený najvhodnejší profil štrbinového žľabu. Výsledkom je potom extrémne dlhý žľab začínajúcich menším profilom. možno prepojiť profily III, I-III a I-IV. S využitím prechodov medzi jednotlivými profilmi, možno tak ľahko odvodniť obrovské plochy pomocou jedného vpusťového kusu s relatívne nízkymi nákladmi.

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PŘECHODOVÉ PROFILYOznačenieSkladové rozmery [mm]Hmotnosť [kg]
výškašírkadĺžkaMJ
ŠT prechodová Profil I - Profil II (ľavá-pravá)PP-I-II500-1000409
ŠT prechodová Profil I - Profil III (ľavá-pravá)PP-I-III600-1000513
ŠT prechodová Profil I - Profil IV (ľavá-pravá)PP-I-IV700-1000633

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry