CSB - KANALIZAČNÉ SKRUŽE - DN 1000, T 120 MM

Šachtové skruže sú stavebné dielce s jednotným priečnym profilom okrem miesta spojov a môžu byť osadené dodatočným elastomerovým klinovým tesnením, ktoré sa vkladajú do polodrážky na drieku prvku. Jedná sa o stavebné dielce vstupných šácht, ktoré slúžia na kontrolu, údržbu, prevetranie a odvzdušnenie kanalizácie. Šachtové skruže majú priamo zabudované stúpadlá z ocele s plastovým povlakom.

technické parametre

CSB - KANALIZAČNÉ SKRUŽE - DN 1000, t 120 mm Skladové rozmery [mm] Menovitá svetlosť Počet [ks] Hmotnosť [kg]
  výška hrúbka DN DN výtoku MJ na palete MJ
skruž šachtová so stupadlami DN 1000, výška 250, t 120 mm 250 120 1000 - 1 255
skruž šachtová so stupadlami DN 1000, výška 500, t 120 mm 500 120 1000 - 1 510
skruž šachtová so stupadlami DN 1000, výška 1000, t 120 mm 1000 120 1000 - 1 1020
Skruž šachtová so stupadlami DN 1000 XA3, výška 250, t 120 mm 250 120 1000 - 1 255
skruž šachtová so stupadlami DN 1000 XA3, výška 500, t 120 mm 500 120 1000 - 1 510
skruž šachtová so stupadlami DN 1000 XA3, výška 1000, t 120 mm 1000 120 1000 - 1 1020
Skruž šachtová so stupadlami DN 800 XA3, výška 250, t 120 mm 250 120 800 - 1 208
Skruž šachtová so stupadlami DN 800 XA3, výška 500, t 120 mm 500 120 800 - 1 412
Skruž šachtová so stupadlami DN 800 XA3, výška 1000, t 120 mm 1000 120 800 - 1 838
skruž šachtová so stupadlami DN 1000, výška 250, t 120 mm BEZ HRDLA 250 120 1000 - 1 247
skruž šachtová so stupadlami DN 1000, výška 500, t 120 mm BEZ HRDLA 500 120 1000 - 1 502
skruž šachtová s kapsovým stúpadlom DN 1000, výška 350, t 120 mm 350 120 1000 - 1 357

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry