CSB - KANALIZAČNÉ SKRUŽE - DN 1000, T 150 MM, OC 180

Šachtové skruže sú stavebné dielce s jednotným priečnym profilom okrem miesta spojov a môžu byť osadené dodatočným elastomerovým klinovým tesnením, ktoré sa vkladá do poldrážky na drieku prvku. Jedná sa o stavebné dielce vstupných šácht, ktoré slúžia na kontrolu, údržbu, prevetranie a odvzdušnenie kanalizácie. Šachtové skruže majú stupadlá z ocele s plastovým povlakom zabudované do hmoždiniek. Šachtové skruže majú do tela dielca zabudovaný čadičový obklad v rozsahu 180° po celej výške steny.

technické parametre

CSB - KANALIZAČNÉ SKRUŽE - DN 1000, t 150 mm, OC 180 Skladové rozmery [mm] Menovitá svetlosť Počet [ks] Hmotnosť [kg]
  výška hrúbka DN DN výtoku MJ na palete MJ
skruž šachtová so stupadlami DN 1000, výška 250, t 150 mm, OC 180 250 150 1000 - 1 324
skruž šachtová so stupadlami DN 1000, výška 500, t 150 mm, OC 180 500 150 1000 - 1 648
skruž šachtová so stupadlami DN 1000, výška 1000, t 150 mm, OC 180 1000 150 1000 - 1 1296

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry