CSB - KOŠE

Uličné vpusty - koše sú stavebné dielce určené k zachyteniu nečistôt, ktoré sa dostanú do vnútorného priestoru uličných vpustí otvormi mreží. Kalové koše sú vyrobené zo žiarovo zinkovaného plechu.

technické parametre

CSB - KOŠE Skladové rozmery [mm] Menovitá svetlosť Počet [ks] Hmotnosť [kg]
  výška hrúbka DN DN výtoku MJ na palete MJ
koš pozink v 600, vysoký - A4 600 - 450 - 36 4
koš pozink v 250, malý - B1 250 - 450 - 60 2.5
koš pozink v 600, vysoký ovál - C3 600 - 450 - 40 4
koš pozink v 325, malý ovál - D1 325 - 450 - 52 3

Tvary výrobkov

Na stiahnutie

Produktové a technické listY

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry