CSB - KANALIZAČNÉ SKRUŽE - DN 1200, T 150 MM

Šachtové skruže sú stavebné dielce s jednotným priečnym profilom okrem miesta spojov a môžu byť osadené dodatočným elastomerovým klinovým tesnením, ktoré sa vkladá do poldrážky na drieku prvku. Jedná sa o stavebné dielce vstupných šácht, ktoré slúžia na kontrolu, údržbu, prevetranie a odvzdušnenie kanalizácie. Šachtové skruže majú stupadlá z ocele s plastovým povlakom zabudované do hmoždiniek. Prechodová doska je stavebný dielec, v ktorom prechádza svetlosť 1200 na 1000 mm a nasleduje klasický kanalizačný profil DN 1200 s hrúbkou steny 120 mm. 

technické parametre

CSB - KANALIZAČNÉ SKRUŽE - DN 1200, t 150 mm Skladové rozmery [mm] Menovitá svetlosť Počet [ks] Hmotnosť [kg]
  výška hrúbka DN DN výtoku MJ na palete MJ
skruž šachtová so stupadlami DN 1200, výška 250, t 150 mm 250 150 1200 - 1 384
skruž šachtová so stupadlami DN 1200, výška 500, t 150 mm 500 150 1200 - 1 790
skruž šachtová so stupadlami DN 1200, výška 1000, t 150 mm 1000 150 1200 - 1 1596
Skruž šachtová DN 1200, výška 250, t 150 mm 250 150 1200 - 1 383
Skruž šachtová DN 1200, výška 500, t 150 mm 500 150 1200 - 1 788
Skruž šachtová DN 1200, výška 1000, t 150 mm 1000 150 1200 - 1 1591
skruž šachtová so stupadlami DN 1200 XA3, výška 1000, t 150 mm 1000 150 1200 - 1 1596
prechodová doska 1200/1000 XA3, trieda zaťaženia D400, t 150 mm 250 150 1200/1000 - 1 370
prechodová doska 1200/1000, trieda zaťaženia D400, t 150 mm 250 150 1200/1000 - 1 370
prechodová doska 1500/1000, trieda zaťaženia D400, THK 330 mm 250 330 1500/1000 - 1 1150
prechodová doska 1500x1500/1000, trieda zaťaženia D400 so stúpadlom 250 330 1500x1500/1000 - 1 860

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry