CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DOSKY DN 1000, T 120 MM

Kónusy a zákrytové dosky sú stavebné dielce, ktoré tvoria horné zakončenie prechodovej skruže a zmenšujú ju na veľkosť vstupného otvoru. Na tento stavebný dielec sa kladú vyrovnávacie prstence alebo priamo poklopy. Jedná sa o stavebné dielce vstupných šácht, ktoré slúžia na kontrolu, údržbu, prevetranie a odvzdušnenie kanalizácie. Kónusy sú osadené priamo pri výrobe šachtovými stúpadlami z ocele a plastovým povlakom a kapsovými stúpadlami.

technické parametre

CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DOSKY DN 1000, t 120 mm Skladové rozmery [mm] Menovitá svetlosť Počet [ks] Hmotnosť [kg]
  výška hrúbka DN DN výtoku MJ na palete MJ
kónus 1000/625 so stúpadlom a kapsou, t 120 mm 600 120 1000/625 - 1 550
kónus 1000/625 so stúpadlom a kapsou, t 120 mm, integrované tesnenie 600 120 1000/625 - 1 549
kónus 1000/625 XA3 so stúpadlom a kapsou, t 120 mm 600 120 1000/625 - 1 550
kónus 1000/800 XA3 so stupadlami, t 120 mm 500 120 1000/800 - 1 485
kónus 800/625 XA3 so stúpadlom a kapsou, t 120 mm 600 120 800/625 - 1 508
zákrytová doska 1000/625, trieda zaťaženia D400, t 120 mm 200 120 1000/625 - 1 484
zákrytová doska 1000/625, trieda zaťaženia D400, t 120 mm, kapsové stúpadlo 330 120 1000/625 - 1 798
zákrytová doska 1000/625, trieda zaťaženia B125, t 120 mm 200 120 1000/625 - 1 484
zákrytová doska 1000/625, trieda zaťaženia B125,t 120mm, integrované tesnenie 200 120 1000/625 - 1 485
zákrytová doska 1000/625, trieda zaťaženia D400, t 120 mm, integrované tesnenie 200 120 1000/625 - 1 484
zákrytová doska 1000/625, trieda zaťaženia D400, t 120 mm, zabudovaný poklop KDL05 200 120 1000/625 - 1 585
zákrytová doska 1000/800, trieda zaťaženia D400, t 120 mm 200 120 1000/800 - 1 378
zákrytová doska 1000/800, trieda zaťaženia D400, t 120 mm, kapsové stúpadlo 330 120 1000/800 - 1 635

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry