CSB - POKLOPY TVáRNEJ LIATINY A PLASTOVÉ

Tento výrobok pripravujeme.

Šachtové kanalizačné poklopy sú stavebné dielce uzatvárajúce konštrukciu šachty. Vlastné kanalizačné poklopy sa delia podľa materiálu použitého na výrobu alebo eventuálne kombináciou materiálov použitých pri výrobe.

technické parametre

CSB - POKLOPY TVÁRNÁ LITINA A PLASTOVÉSkladové rozmery [mm]Menovitá svetlosťPočet [ks]Hmotnosť [kg]
výškahrúbkaDNDN výtokuMJ na paleteMJ
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám BEGU, osadenie pre lapač160-605-10119
poklop D400 Europa 7, GGG bez odvetrania, rám výšky 100mm100-605-2046
poklop D400 Europa 7, GGG s odvetraním, rám výšky 100mm100-605-2053
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám výšky 100 mm100-605-2058
poklop D400 Europa 8, GGG s odvetraním, rám výšky 100 mm100-605-2057
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám výšky 100 mm100-605-1660
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám BEGU160-605-10119
poklop D400 Europa 8, GGG s odvetraním, rám BEGU160-605-10118
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám BEGU bez čapu160-610-10119
poklop D400 Europa 8, GGG s odvetraním, rám BEGU bez čapu160-610-10118
poklop E600 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám BEGU160-605-10124
poklop E600 Europa 8, GGG s odvetraním, rám BEGU160-605-10125
Poklop D400 ECON DN 800 , GGG bez odvetraniam DN800, rám výšky 130 mm130-800-8128
poklop D400, GGG bez odvetrania, 600x600, rám výšky 100 mm102-603x603-1068
poklop D400, GGG odtoková mreža, rám výšky 100 mm102-603x603-1079
poklop B125 plast, bez odvetrania a logo ŘSD, rám výšky 60 mm60-605-2016
Poklop B125 plast EMBECO, bez odvetrania logo ŘSD, rám výšky 100mm100-605-2050
poklop D400 ECON PRAHA, GGG bez odvetrania, rám výšky 100 mm100-605-1070
poklop D400 ECON PRAHA, GGG s odvetraním, rám výšky 100 mm100-605-1069
Poklop D400 ECON DN 800 PRAHA, GGG bez odvetrania DN800, rám výšky 130 mm130-800-5128
Poklop D400 ECON DN 800 PRAHA, GGG s odvetraním DN800, rám výšky 130 mm130-800-5128
poklop D400 Europa 8, PRAHA, GGG s odvetraním, rám BEGU160-605-10121
poklop D400 Europa 7, ŘSD, GGG, pant, rám výšky 100 mm100-605-2053
poklop D400 PAMETANCHE, GGG bez odvetrania, rám výšky 100 mm100-605-10100

Tvary výrobkov

Na stiahnutie

Produktové a technické listY

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry