CSB - SORPČNÉ VPUSTE

Sorpčné vpuste sú stavebné dielce slúžiace na čistenie odpadových vôd s možnosťou znečistenia voľnými ropnými látkami. Používajú sa ako bodové alebo líniové, prepojené so štrbinovými žľabmi. Oblasti použitia sú predovšetkým parkoviská, odstavné a manipulačné plochy, stojanové plochy čerpacích staníc a pod. Vpusť sa skladá z prefabrykátu, zákrytovej dosky, poklopu alebo vtokovej mreže. Výška, teda kapacita kalovej jamy môže byť navýšená pomocou vloženia kanalizačnej skruže s integrovaným tesnením.

technické parametre

CSB - SORPČNÉ VPUSTE Skladové rozmery [mm] Menovitá svetlosť Počet [ks] Hmotnosť [kg]
  výška hrúbka DN DN výtoku MJ na palete MJ
pojazdová sorpčná vpusť 1000 150 1000 - 1 1775
pojazdová sorpčná vpusť PVC DN 125 1000 150 1000 125 1 1773
pojazdová sorpčná vpusť PVC DN 150 1000 150 1000 150 1 1773
pojazdová sorpčná vpusť PVC DN 200 1000 150 1000 200 1 1772
filtračná šachta - Hydro Dynamický Separátor 150/1600 1600 155 1000 150 1 3095
filtračná šachta - Hydro Dynamický Separátor 200/1600 1600 155 1000 200 1 3099
zákrytová doska 1000/625, trieda zaťaženia D400, t 120 mm 200 120 1000/625 - 1 484
filtračná šachta - Hydro Dynamický Separátor 250/1600 1600 155 1000 250 1 3103
zákrytová doska 1000/625, trieda zaťaženia D400, t 120 mm, zabudovaný poklop KDL05 200 120 1000/625 - 1 585
vyrovnávací prstenec výška 40 mm, pre šachtový program t 120 mm 40 120 625 - 10 28
vyrovnávací prstenec výška 60 mm, pre šachtový program t 120 mm 60 120 625 - 10 40
vyrovnávací prstenec výška 80 mm, pre šachtový program t 120 mm 80 120 625 - 10 53
vyrovnávací prstenec výška 100 mm, pre šachtový program t 120 mm 100 120 625 - 10 68
vyrovnávací prstenec výška 120 mm, pre šachtový program t 120 mm 120 120 625 - 8 81
poklop D400 BEGU bez odvetrania, rám BEGU 160 - 610 - 8 156
poklop D400 GUSS odtoková mreža, rám BEGU 160 - 610 - 8 163
Poklop D400 Europa 8, GGG odtoková mreža , rám BEGU 100 - 605 - 10 116

Tvary výrobkov

Na stiahnutie

Produktové a technické listY

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry