povrch vibroliaty STANDARD farba ŠEDÁ

CSB - ŠTRBINOVÝ ŽĽAB IV

Štrbinové žľaby sú určené na odvádzanie dažďovej vody a ropných látok zo spevnených plôch, tzn. odvodnenie najnáročnejších dopravných stavieb, diaľnic, ciest I. triedy, tunelov, letísk, odstavných státí, parkovísk atď. Prvok je vhodný do miest s veľkým výskytom zrážok s podmienkou čo najrýchlejšieho zvedenia dažďových vôd zo spevnených plôch. Najväčšie využitie majú žľaby profilu IV na letiskových plochách. Systém líniového odvodnenia profilu IV je vyrábaný v nespádovej variante aj v prevedení s vnútorným spádom 0,5%. Prvky profilu IV-1 (s prerušovanou štrbinou) sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400, E600 a F900. Prerušovaná nátoková štrbina zaručuje stabilitu prvku aj pri priečnom pojezde.Systém je tvorený štyrmi základnými prvkami:

 • štrbinový žľab s prerušovanou štrbinou dĺžky 4 m bez vnútorného spádu alebo s vnútorným spádom,
 • kompletný vpusťový kus vrátane plastového poklopu (liatinovej mreže), kalového koša a rektifikačného kónusu,
 • čistiaci kus vrátane plastového poklopu (liatinovej mreže),
 • záslepka.

  Prvky profilu IV-0 (s priebežnou štrbinou) sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400 a nie sú určené k priečnym pojazdom. 

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - ŠTRBINOVÝ ŽĽAB IV Označenie Skladové rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
    výška šírka dĺžka MJ
ŠŽ s priebežnou štrbinou IV-0 700 540 4000 2632
ŠŽ s priebežnou štrbinou, spád dna 0,5% IV-0-G 700 540 4000 2993
ŠŽ s prerušovanou štrbinou IV-1 700 540 4000 2650
ŠŽ s prerušovanou štrbinou, spád dna 0,5% IV-1-G 700 540 4000 3011
vpusťový komplet IV-V0 700 540 1000 688
čistiaci kus IV-C0 700 540 1000 713
záslepka IV-ZU 700 540 100 85

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

 • na stavby z betónových produktov
 • domov
 • plotov
 • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

 • plotov z betónových tvárnic
 • domov a záhradnej architektúry