povrch HLADKÝ farba ŠEDÁ

CSB - ŠTRBINOVÝ ŽĽAB T

Svojim prietočným profilom sa radia medzi prvky mikroštrbinových žľabov a štrbinových žľabov profilu I. Štrbinové žľaby s tlamovým profilom sú predurčené predovšetkým pre odvodnenie tunelových stavieb. Sú vyrábané iba v nespádovej variante a pri vyšších prietokoch sa u žľabov prejavuje samočistiaci efekt. Prvky profilu T sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400 a nie sú určené k priečnym pojazdom.

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - ŠTRBINOVÝ ŽĽAB T Označenie Skladové rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
    výška šírka dĺžka MJ
ŠŽ s priebežnou štrbinou T-0 310 400 4000 945
ŠŽ s prerušovanou štrbinou T-1 310 400 4000 995
vpusťový komplet T-V0 310 400 1000 233
čistiaci kus T-C0 310 400 1000 232
ŠŽ s priebežnou štrbinou a obrubníkom 12 cm T-3 310 400 4000 1061
vpusťový komplet s obrubníkom 12 cm T-3-V0 310 400 1000 266
čistiaci kus s obrubníkom 12 cm T-3-C0 310 400 1000 264
záslepka T-ZU 310 400 120 39

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry