povrch vibroliaty STANDARD farba ŠEDÁ

CSB - ŠTRBINOVÝ ŽĽAB VIII

V prípade rekonštrukcie odvodňovaných plôch je použitie našich štandardných štrbinových žľabov s mierne skosenými bokmi menej praktické z dôvodu vzniku klinovej škáry medzi povrchom žľabu a povrchom odvodňovanej plochy o minimálnej šírke 25 mm. Pre prípady kedy je skôr žiadúce malá a rovná dilatačná škára, sme začlenili do nášho sortimentu nový typ štrbinového žľabu s kolmými bokmi.

Tento nový typ žľabu si zachováva všetky výhody štandardných profilov z našej ponuky. Tento tvar zjednodušuje prácu pri rekonštrukcii líniového odvodnenia:
- rovná minimálnej škára
- jednoduchá rekonštrukcia
- zníženie nákladov na zálievku.

Aj tento variant nášho najpredávanejšieho profilu samozrejme ponúkame v celej obvyklej šírke sortimentu, tj. napr. s vnútorným spádom, mezispádovými kusmi. Dĺžkové atypy sa pohybujú v rozmedzí 0,5 - 4m s možnosťou modifikácie po jednom centimetri.

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - ŠTRBINOVY ŽĽAB VIII Označenie Skladové rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
    výška šírka dĺžka MJ
ŠŽ s kolmými bokmi a priebežnou štrbinou VIII-0 500 400 4000 1378
ŠŽ s kolmými bokmi, so spádom dna 0,5% a priebežnou štrbinou VIII-0-G 500 400 4000 1387
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi (levá), so spádom dna 0,5% a priebežnou štrbinou VIII-0-DL-G 500 400 4000 1374
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi (pravá), so spádom dna 0,5% a priebežnou štrbinou VIII-0-DP-G 500 400 4000 1374
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi (levá), s priebežnou štrbinou VIII-0-DL 500 400 4000 1374
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi (pravá), s priebežnou štrbinou VIII-0-DP 500 400 4000 1374
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi, s priebežnou štrbinou (obojstranná) VIII-0-DO 500 400 4000 1374
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi, so spádom dna 0,5% a priebežnou štrbinou (obojstranná) VIII-0-DO-G 500 400 4000 1374
ŠŽ s kolmými bokmi a prerušovanou štrbinou VIII-1 500 400 4000 1378
ŠŽ s kolmými bokmi, so spádom dna 0,5% a prerušovanou štrbinou VIII-1-G 500 400 4000 1387
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi (levá), s prerušovanou štrbinou VIII-1-DL 500 400 4000 1374
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi (pravá), s prerušovanou štrbinou VIII-1-DP 500 400 4000 1374
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi (levá), so spádom dna 0,5% a prerušovanou štrbinou VIII-1-DL-G 500 400 4000 1374
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi (pravá), so spádom dna 0,5% a prerušovanou štrbinou VIII-1-DP-G 500 400 4000 1374
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi, s prerušovanou štrbinou (obojstranná) VIII-1-DO 500 400 4000 1374
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi, so spádom dna 0,5% a prerušovanou štrbinou (obojstranná) VIII-1-DO-G 500 400 4000 1374
ŠŽ s priebežnou odtokovou mrežou VIII-M 500 400 4000 1428
ŠŽ s priebežnou odtokovou mrežou so spádom dna 0,5% VIII-M-G 500 400 4000 1438
vpusťový komplet VIII-V0 500 400 1000 318
čistiaci kus VIII-C0 500 400 1000 365
záslepka VIII-ZU 500 400 120 76

Tvary výrobkov

Na stiahnutie

Produktové a technické listY

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry