povrch vibroliaty STANDARD farba ŠEDÁ

CSB - šTRBINOVú TROUBA IV

Štrbinové rúry sú určené na odvádzanie dažďovej vody a ropných látok (úkapov) zo spevnených plôch, tzn. odvodnenie najnáročnejších dopravných stavieb, diaľnic, ciest I. triedy, tunelov, letísk, odstavných státí, parkovísk atď. Prvok je vhodný do miest s veľkým výskytom zrážok s podmienkou čo najrýchlejšieho zvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch. Najväčšieho využitie majú žľaby profilu IV na letiskových plochách. Systém líniového odvodnenia profilu IV je vyrábaný v nespádové variante aj v prevedení s vnútorným spádom 0,5%. Prvky profilu IV-1 (s prerušovanou štrbinou) sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400, E600 a F900. Prerušovaná nátoková štrbina zaručuje stabilitu prvku aj pri priečnom pojezdu.Systém je tvorený štyrmi základnými prvkami:

 • štrbinová rúra s prerušovanou štrbinou dĺžky 4 m bez vnútorného spádu alebo s vnútorným spádom,
 • kompletná vpusťový kus vrátane plastového poklopu (liatinové mreže), kalového koše a rektifikačného kónusu,
 • čistiace kus vrátane plastového poklopu (liatinové mreže),
 • záslepka.

  Prvky profilu IV-0 (s priebežnou štrbinou) sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400 a nie sú určené k priečnym koľajničkám. 

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA IVOznačenieSkladové rozmery [mm]Hmotnosť [kg]
výškašírkadĺžkaMJ
ŠT s priebežnou štrbinouIV-070054040002632
ŠT s priebežnou štrbinou, spád dna 0,5%IV-0-G70054040002993
ŠT s prerušovanou štrbinouIV-170054040002650
ŠT s prerušovanou štrbinou, spád dna 0,5%IV-1-G70054040003011
vpusťový kompletIV-V07005401000688
čistiaci kusIV-C07005401000713
záslepkaIV-ZU70054010085

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

 • na stavby z betónových produktov
 • domov
 • plotov
 • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

 • plotov z betónových tvárnic
 • domov a záhradnej architektúry