povrch vibroliaty STANDARD farba ŠEDÁ

CSB - šTRBINOVú TROUBA VI

Štrbinové rúry sú určené na odvádzanie dažďovej vody a ropných látok (úkapov) zo spevnených plôch, tzn. odvodnenie najnáročnejších dopravných stavieb, diaľnic, ciest I. triedy, tunelov, letísk, odstavných státí, parkovísk atď. Profil VI je vôbec nejkapacitnějším profilom zo všetkých vyrábaných typov štrbinových žľabov. Žľaby profilu VI nachádzajú uplatnenie v oblastiach s extrémnym hydrologickým potenciálom - predovšetkým na letiskových spevnených plochách. Sú vyrábané iba v nespádové variante a sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400 a F900. Systém je tvorený štyrmi základnými prvkami:

  • štrbinová rúra s prerušovanou štrbinou dĺžky 4 m bez vnútorného spádu,
  • kompletná vpusťový kus vrátane liatinové mreže, kalového koše a rektifikačného kónusu, < / li>
  • čistiace kus vrátane liatinové mreže,
  • záslepka.

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA VIOznačenieSkladové rozmery [mm]Hmotnosť [kg]
výškašírkadĺžkaMJ
ŠT s prerušovanou štrbinouVI-188068040003600
vpusťový kompletVI-V088068020001526
čistiaci kusVI-C08806801000821
záslepkaVI-ZU880680120154

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry