povrch vibroliaty STANDARD farba ŠEDÁ

CSB - ZVODIDLO 120 OBOJSTRANNÉ

Tieto prvky predstavujú stály, moderný a vysoko účinný prostriedok korekcie dráhy cestných vozidiel a ich možného preniknutia do protismerných jazdných pruhov, alebo opustenie cestného telesa. Cestný záchytný systém z betónových zvodidiel je tvorený jednotlivými železobetónovými prvkami - prefabrikátmi, ktoré sú medzi sebou kĺbovo spojené do staticky únosnej reťaze s možnosťou výrazného využitia trecej-šmykovej sily v uložení prvku. Tento kĺbový spoj je patentovo chránený. Táto sila umožňuje zníženie miery preťaženia v havarujúcom vozidle. Zvodidlá možno inštalovať ako trvalé alebo dočasné. Zvodidlá sú konštruované ako zvodidlá poddajné, ktorá sa pri náraze vozidla deformujú, a to trvalo.

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - ZVODIDLO 120 OBOJSTRANNÉ Skladové rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
  výška šírka dĺžka MJ
základný 1200 695 4000 3587
skrátené - doplnok 1200 695 2000 1790
koncové ľavé 1200 695 4000 2707
koncové pravé 1200 695 4000 2707
prechodové ľavé (betón/ocel) 1200 695 4000 3520
prechodové pravé (betón/ocel) 1200 695 4000 3520
prechodové ľavé (výškové na 1 m) 1200 695 4000 3380
prechodové pravé (výškové na 1 m) 1200 695 4000 3380

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry