povrch vibroliaty STANDARD farba ŠEDÁ

CSB - ŠTRBINOVÝ ŽĽAB I

Štrbinové žľaby sú určené na odvádzanie dažďovej vody a ropných látok zo spevnených plôch, tzn. odvodnenie najnáročnejších dopravných stavieb, diaľnic, ciest I. triedy, tunelov, letísk, odstavných státí, parkovísk atď. Vnútorný spád rúr 0,5% zaisťuje spoľahlivý odvod vody a zabraňuje vzniku akvaplaningu. Prvky sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400, E600 a F900. Prerušovaná nátoková štrbina zaručuje stabilitu prvku aj pri priečnom pojazde. Prvky profilu aj s priebežnou štrbinou nie sú určené k priečnym pojazdom. Systém je tvorený niekoľkými základnými prvkami:

 • štrbinový žľab s prerušovanou štrbinou dĺžky 4 m bez vnútorného spádu alebo s vnútorným spádom,
 • kompletný vpusťový kus vrátane plastového poklopu (liatinovej mreže) , kalového koša a rektifikačného kónusu,
 • čistiaci kus vrátane plastového poklopu (liatinovej mreže),
 • štrbinový žľab oblúkový,
 • bezpečnostná protipožiarna uzávera (sifónový kus),
 • záslepka.

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - ŠTRBINOVÝ ŽĽAB I Označenie Skladové rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
    výška šírka dĺžka MJ
ŠŽ s priebežnou štrbinou I-0 500 450 4000 1496
ŠŽ s priebežnou štrbinou, spád dna 0,5% I-0-G 500 450 4000 1688
ŠŽ s prerušovanou štrbinou I-1 500 450 4000 1510
ŠŽ s prerušovanou štrbinou, spád dna 0,5% I-1-G 500 450 4000 1702
ŠŽ bez vnútorného spádu s prerušovanou štrbinou pre cyklisty I-1-CY 500 450 4000 1510
vpusťový komplet I-V0 500 450 1000 347
vpusťový komplet I-VU 500 450 1000 338
ŠŽ s priebežnou štrbinou a obrubníkom 7 cm I-2 500 450 4000 1584
ŠŽ s priebežnou štrbinou a obrubníkom 7 cm, spád dna 0,5% I-2-G 500 450 4000 1752
vpusťový komplet s obrubníkom 7 cm I-2-V0 500 450 1000 295
čistiaci kus s obrubníkom 7 cm I-2-C0 500 450 1000 347
ŠŽ s priebežnou štrbinou a obrubníkom 12 cm I-3 500 450 4000 1704
ŠŽ s priebežnou štrbinou a obrubníkom 12 cm, spád dna 0,5% I-3-G 500 450 4000 1877
vpusťový komplet s obrubníkom 12 cm I-3-V0 500 450 1000 373
čistiaci kus s obrubníkom 12 cm I-3-C0 500 450 1000 420
ŠŽ s priebežnou štrbinou a obrubníkom 15 cm I-4 500 450 4000 1710
ŠŽ s priebežnou štrbinou a obrubníkom 15 cm, spád dna 0,5% I-4-G 500 450 4000 1898
vpusťový komplet s obrubníkom 15 cm I-4-V0 500 450 1000 385
čistiaci kus s obrubníkom 15 cm I-4-C0 500 450 1000 432
ŠŽ s prekrytou štrbinou a obrubníkom 12 cm I-5 500 450 4000 1681
ŠŽ s prekrytou štrbinou a obrubníkom 12 cm, spád dna 0,5% I-5-G 500 450 4000 1895
vpusťový komplet s prekrytou štrbinou a obrubníkom 12 cm I-5-V0 500 450 1000 378
čistiaci kus s prekrytou štrbinou a obrubníkom 12 cm I-5-C0 500 450 1000 425
ŠŽ s prekrytou štrbinou a obrubníkom 15 cm I-6 650 450 4000 1738
ŠŽ s prekrytou štrbinou a obrubníkom 15 cm, spád dna 0,5% I-6-G 650 450 4000 1877
vpusťový komplet s prekrytou štrbinou a obrubníkom 15 cm I-6-V0 650 450 1000 383
čistiaci kus s prekrytou štrbinou a obrubníkom 15 cm I-6-C0 650 450 1000 430
záslepka I-ZU 500 450 120 76

Tvary výrobkov

Na stiahnutie

Produktové a technické listY

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

 • na stavby z betónových produktov
 • domov
 • plotov
 • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

 • plotov z betónových tvárnic
 • domov a záhradnej architektúry