povrch vibroliaty STANDARD farba ŠEDÁ

CSB - ZVODIDLO 80 OBOJSTRANNÉ

Tieto prvky predstavujú stály, moderný a vysoko účinný prostriedok korekcie dráhy cestných vozidiel a ich možného preniknutia do protismerných jazdných pruhov, alebo opustenie cestného telesa. Cestný záchytný systém z betónových zvodidiel je tvorený jednotlivými železobetónovými prvkami - prefabrikátmi, ktoré sú medzi sebou kĺbovo spojené do staticky únosnej reťaze s možnosťou výrazného využitia trecej-šmykovej sily v uložení prvku. Tento kĺbový spoj je patentovo chránený. Táto sila umožňuje zníženie miery preťaženia v havarujúcom vozidle. Zvodidlá možno inštalovať ako trvalé alebo dočasné. Zvodidlá sú konštruované ako zvodidlá poddajné, ktoré sa pri náraze vozidla deformujú, a to trvalo.

farebné varianty

šedá

technické parametre

CSB - ZVODIDLO 80 OBOJSTRANNÉ Skladové rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
  výška šírka dĺžka MJ
základný 800 695 4000 2705
skrátené - doplnok 800 695 2000 1350
koncové ľavé 800 695 4000 2330
koncové pravé 800 695 4000 2330
prechodové ľavé (betón/ocel) 800 695 4000 2712
prechodové pravé (betón/ocel) 800 695 4000 2712
prechodové ľavé (výškové na 1 m) 800 695 4000 2954
prechodové pravé (výškové na 1 m) 800 695 4000 2954

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry