CSB - POKLOPY TVÁRNA LIATINA A PLASTOVÉ

Tento výrobok pripravujeme.

Šachtové kanalizačné poklopy sú stavebné dielce uzatvárajúce konštrukciu šachty. Vlastné kanalizačné poklopy sa delia podľa materiálu použitého na výrobu alebo eventuálne kombináciou materiálov použitých pri výrobe.

technické parametre

CSB - POKLOPY TVÁRNA LIATINA A PLASTOVÉ Skladové rozmery [mm] Menovitá svetlosť Počet [ks] Hmotnosť [kg]
  výška hrúbka DN DN výtoku MJ na palete MJ
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám BEGU, osadenie pre lapač 160 - 605 - 10 119
poklop D400 Europa 7, GGG bez odvetrania, rám výšky 100mm 100 - 605 - 20 46
poklop D400 Europa 7, GGG s odvetraním, rám výšky 100mm 100 - 605 - 20 53
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám výšky 100 mm 100 - 605 - 20 58
poklop D400 Europa 8, GGG s odvetraním, rám výšky 100 mm 100 - 605 - 20 57
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám výšky 100 mm 100 - 605 - 16 60
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám BEGU 160 - 605 - 10 119
poklop D400 Europa 8, GGG s odvetraním, rám BEGU 160 - 605 - 10 118
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám BEGU bez čapu 160 - 610 - 10 119
poklop D400 Europa 8, GGG s odvetraním, rám BEGU bez čapu 160 - 610 - 10 118
poklop E600 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám BEGU 160 - 605 - 10 124
poklop E600 Europa 8, GGG s odvetraním, rám BEGU 160 - 605 - 10 125
Poklop D400 ECON DN 800 , GGG bez odvetraniam DN800, rám výšky 130 mm 130 - 800 - 8 128
poklop D400, GGG bez odvetrania, 600x600, rám výšky 100 mm 102 - 603x603 - 10 68
poklop D400, GGG odtoková mreža, rám výšky 100 mm 102 - 603x603 - 10 79
poklop B125 plast, bez odvetrania a logo ŘSD, rám výšky 60 mm 60 - 605 - 20 16
Poklop B125 plast EMBECO, bez odvetrania logo ŘSD, rám výšky 100mm 100 - 605 - 20 50
poklop D400 ECON PRAHA, GGG bez odvetrania, rám výšky 100 mm 100 - 605 - 10 70
poklop D400 ECON PRAHA, GGG s odvetraním, rám výšky 100 mm 100 - 605 - 10 69
Poklop D400 ECON DN 800 PRAHA, GGG bez odvetrania DN800, rám výšky 130 mm 130 - 800 - 5 128
Poklop D400 ECON DN 800 PRAHA, GGG s odvetraním DN800, rám výšky 130 mm 130 - 800 - 5 128
poklop D400 Europa 8, PRAHA, GGG s odvetraním, rám BEGU 160 - 605 - 10 121
poklop D400 Europa 7, ŘSD, GGG, pant, rám výšky 100 mm 100 - 605 - 20 53
poklop D400 PAMETANCHE, GGG bez odvetrania, rám výšky 100 mm 100 - 605 - 10 100

Tvary výrobkov

Na stiahnutie

Produktové a technické listY

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry