CSB - ULIČNÉ VPUSTE - BETÓNOVÉ PRVKY

Uličné vpusty, sú stavebné dielce určené pre odvedenie dažďových vôd. Stavebné dielce sú prvky bodového odvodnenia. Stavebné dielce sú Ø DN 450 mm a majú niekoľko variantných prvkov, ktoré na seba navzájom nadväzujú. Vlastnou kombináciou stavebných dielcov je možné vytvoriť uličné vpuste s priamym výtokom, s kalníkom alebo prietokovú. Výška uličnej vpuste je určená skladbou jednotlivých prvkov a odtokom Ø DN 150 a 200 mm. V rámci odtokového otvoru môže byť použitá tiež šachtová vložka na plastové kanalizačné potrubie.

technické parametre

CSB - ULIČNÉ VPUSTE - BETÓNOVÉ PRVKY Skladové rozmery [mm] Menovitá svetlosť Počet [ks] Hmotnosť [kg]
  výška hrúbka DN DN výtoku MJ na palete MJ
uličný vpust doska 45 50 450/550 - 1 34
uličný vpust vyrovnávací prstenec 10a 60 50 390 - 1 23
uličný vpust dno s výtokom 1a DN 150 370 50 450 150 1 78
uličný vpust dno s výtokom 1d DN 200 370 50 450 200 1 101
uličný vpust dno s výtokom 1a PVC DN 150 370 50 450 150 1 83
uličný vpust dno s výtokom 1d PVC DN 200 370 50 450 200 1 96
uličný vpust dno bez výtoku 2a 300 50 450 - 1 69
uličný vpust skruž s odtokom 3a DN 150 350 50 450 150 1 73
uličný vpust skruž s odtokom 3a PVC DN 150 350 50 450 150 1 75
uličný vpust vyrovnávací prstenec 10b 60 50 450/270 - 1 8.5
uličný vpust kónus 11 270 50 450/270 - 1 60
uličný vpust skruž s odtokom 3d DN 200 450 50 450 200 1 73
uličný vpust skruž s odtokom 3d PVC DN 200 450 50 450 200 1 103
uličný vpust sifon s odtokom 3z DN 150 570 50 450 150 1 175
uličný vpust - sifon s odtokom 3z DN 200 570 50 450 200 1 195
uličný vpust horná skruž 5c výška 195 mm 195 50 450 - 1 38
uličný vpust horná skruž 5b výška 295 mm 295 50 450 - 1 57
uličný vpust horná skruž 5d výška 570 mm 570 50 450 - 1 105
uličný vpust stredová skruž 6b výška 195 mm 195 50 450 - 1 38
uličný vpust stredová skruž 6a výška 295 mm 295 50 450 - 1 58
uličný vpust stredová skruž 6d výška 570 mm 570 50 450 - 1 105
uličný vpust - prstenec pre uchytenie koša 170 75/107 450/500 - 1 55
uličný vpust - roznášacia skruž v 290 mm 290 80 620 - 1 114

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry