CSB - ULIčNé VPUSTE - BETóNOVé PRVKY

Uličné vpusty, sú stavebné dielce určené pre odvedenie dažďových vôd. Stavebné dielce sú prvky bodového odvodnenie. Stavebné dielce sú o DN 450 mm a majú niekoľko variantných prvkov, ktoré na seba navzájom nadväzujú. Vlastné kombináciou stavebných dielcov je možné vytvoriť uličné vpust s priamym výtokom, s Kalník alebo prietokovou. Výška uličné vpuste je určená skladbou jednotlivých prvkov a výtokom o DN 150 a 200 mm. V rámci výtokového otvoru môže byť použitá tiež šachtové vložka na plastové kanalizačné potrubie.

technické parametre

CSB - ULIČNÍ VPUSTI - BETONOVÉ PRVKYSkladové rozmery [mm]Menovitá svetlosťPočet [ks]Hmotnosť [kg]
výškahrúbkaDNDN výtokuMJ na paleteMJ
uličný vpust doska4550450/550-134
uličný vpust vyrovnávací prstenec 10a6050390-123
uličný vpust dno s výtokom 1a DN 15037050450150178
uličný vpust dno s výtokom 1d DN 200370504502001101
uličný vpust dno s výtokom 1a PVC DN 15037050450150183
uličný vpust dno s výtokom 1d PVC DN 20037050450200196
uličný vpust dno bez výtoku 2a30050450-169
uličný vpust skruž s odtokom 3a DN 15035050450150173
uličný vpust skruž s odtokom 3a PVC DN 15035050450150175
uličný vpust vyrovnávací prstenec 10b6050450/270-18.5
uličný vpust kónus 1127050450/270-160
uličný vpust skruž s odtokom 3d DN 20045050450200173
uličný vpust skruž s odtokom 3d PVC DN 200450504502001103
uličný vpust sifon s odtokom 3z DN 150570504501501175
uličný vpust - sifon s odtokom 3z DN 200570504502001195
uličný vpust horná skruž 5c výška 195 mm19550450-138
uličný vpust horná skruž 5b výška 295 mm29550450-157
uličný vpust horná skruž 5d výška 570 mm57050450-1105
uličný vpust stredová skruž 6b výška 195 mm19550450-138
uličný vpust stredová skruž 6a výška 295 mm29550450-158
uličný vpust stredová skruž 6d výška 570 mm57050450-1105
uličný vpust - prstenec pre uchytenie koša17075/107450/500-155
uličný vpust - roznášacia skruž v 290 mm29080620-1114

Tvary výrobkov

Máte otázku?

spýtajte sa na produkt

PREDAJCOVIA

Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.

NÁJDITE NAJBLILŽŠIEHO PREDAJCU

zobraziť všetkých predajcov

PORADENSTVO PRI NÁVRHU PROJEKTOV

  • na stavby z betónových produktov
  • domov
  • plotov
  • oporné steny a záhradná architektúra

REALIZÁCIE KOMPLETNÝCH DODÁVOK

  • plotov z betónových tvárnic
  • domov a záhradnej architektúry